Redukcija pare 

Ispuštanje pare 
Pri samom kraju pripreme jela vrata pećnice s lagano otvaraju, kako bi se ispustila para. Prednost: nakon pripreme jela, prilikom vađenja jela iz prostora za pripremu neće Vas zapuhnuti oblak pare – pa Vi uživate u većoj sigurnosti pri kuhanju. 
Karakteristike ovise o modelu