Pronađite optimalnu širinu za Vašu ploču za kuhanje

Širine uređaja
Koliko široka treba biti napa? Širina nape ovisi o širini Vaše ploče za kuhanje i o prostranosti Vaše kuhinje. Molimo obratite pažnju da napa mora biti nešto šira od Vaše ploče za kuhanje. Budući da samo u tom slučaju napa djelotvorno može usisati pare i mirise nastale pri kuhanju. Ukoliko za takav pothvat nema dovoljno prostora, napa mora biti minimalno iste širine kao i ploča za kuhanje koja se nalazi ispod nje. Posebne izvedbe moguće su do 220 cm širine kod velikog broja modela.
Karakteristike ovise o modelu