Za svaku prostoriju odgovarajući način rada

Načini uporabe
Pri kuhanju, a pogotovo pri pečenju nastaju pare od vode i od pripreme hrane, masnoće i mirisi. Ako se zrak u kuhinji ne očisti ili filtrira, pare i mirisi ostaju u prostoru koji opterećuju klimu prostora. Na duge staze to oštećuje kuhinjski namještaj, tapete, zidnu boju itd. jer su to mjesta na kojima se masnoća i para primaju. Za učinkovito čišćenje zraka postoje tri mogućnosti: odvodni način rada, odvodni način rada s vanjskim ventilatorom i cirkulirajući način rada. Sva tri načina rada nude posebne prednosti, ali i ograničenja. Koji je način rada najbolji za vas ovisi o nekoliko faktora koje ćemo vam razjasniti u posebnoj temi.
Karakteristike ovise o modelu