Individualna prilagodba po želji kupca

Individualno prilagođeni kamin
Prema želji Miele Vašu napu savršeno prilagođava prostornim uvjetima u vašoj kuhinji. To može služiti za produžetak ili skraćivanje dimovoda, kako bi se prilagodila određena visina stropa. Miele kamin može precizno instalirati i ispod kosog stropa.
Individualno prilagodljivo tijelo nape
Svojim željama kod Miele možete prilagoditi i izgled tijela nape. Sastoji li se Vaš centar za kuhanje od npr. više Miele ProLine uređaja i je li Vam potrebna šira napa, koja pokriva sve ploče za kuhanje? Nema problema - Miele isporučuje nape širine do 240 cm.
Premazi različitih boja
Ne razlikuju se samo prostorne okolnosti, svaka kuhinja ima svoj individualnu boju. Kod Miele možete prilagoditi i boju Vaše kuhinjske nape. Kvalitetni postupak prskanja praška u različitim RAL-bojama nudi široki spektar od 213 boja, uz jednostavno čišćenje prskanog sloja koji nije osjetljiv.
Karakteristike ovise o modelu