WCA030 WCS Active

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem

Prednosti proizvoda

Automatsko određivanje količine rublja

Inteligentno pranje
Sve Miele perilice rublja raspolažu s inteligentnim automatskim određivanjem količine rublja. Ista analizira aktualno punjenje i koristi samo toliko vode i struje koliko je potrebno za optimalan rezultat čišćenja i pranja.
Karakteristike ovise o modelu