Prelazak na tepih

Sigurno preko rubova i kabela
Prijelaz s glatke površine na tepih za Scout ne predstavlja nikakav problem zahvaljujući snažnom pogonu i stabilnim kotačima. Prepreku mu ne predstavlja ni prag vrata. Možete biti sigurni da će Miele usisavač robot pouzdano prelaziti preko prepreka – za učinkovito čisti dom.
Karakteristike ovise o modelu