Higijenski program Vario TD

Vrlo sigurno
Posebni programi za posebnu higijensku obradu posuđa, primjerice u kuhinjama bolnica i domova za njegu.
Oprema ovisna o modelu – kao primjer, informativno