Promjenjivi parametri programa

Fleksibilno podesivi
Za najbolje rezultate pranja i higijenu, moguće je podesiti razne parametre programa poput,
primjerice temperature, vremena držanja ili količine vode, prema zahtjevima na licu mjesta.
Oprema ovisna o modelu – kao primjer, informativno