Kondenzator pare vodene maglice

Najbolje sušenje i optimalna klima prostorije
Za dobru klimu u kuhinji i brzo spremno posuđe: Posebno snažna vodena maglica kondenzatora pare reducira paru u prostoru za pranje. Posuđe se može optimalno osušiti i izlaz pare je znatno smanjen prilikom otvaranja perilice posuđa.
Oprema ovisna o modelu – kao primjer, informativno