Održivo u svemu što radimo

U centralne Miele vrijednosti spada i briga o okolišu. Takva briga protkana je kroz cijelo naše poslovanje.
Miele proizvodi proizvedeni su od materijala koji se mogu reciklirati; u proizvodnji se koriste načini proizvodnje koji štede prirodne redurse te se upotrebljavaju ekološka pomoćna sredstva. Također, i dugotrajnost proizvoda doprinosi očuvanju sirovina. I kod korištenja Miele uređaja do izražaja dolazi ekološka bilanca: niska potrošnja vode i električne energije, te učinkoviti programi sa štednim načinom doziranja sredstva za čišćenje i procesnih kemikalija. Gdje god je moguće, koristimo tehnologije i procese koji štede prirodne resurse, poput primjerice tehnologije toplinske pumpe ili mogućnosti priključivanja naših uređaja na kućansku vodovodnu mrežu s toplom vodom. Naše internacionalna prodajna mjesta te gusta servisna i distributivna mreža znače kratke rute transporta i brzi dolazak do kupaca.
Oprema ovisna o modelu – kao primjer, informativno