Kvalitetni asinkroni motor

Snažan i tih
Kvalitetan asinkroni motor s pretvaračem frekvencije omogućuje maksimum snage i dugi radni vijek uređaja – nježan početak rada u početnoj fazi i mirni hod pri velikom broju okretaja. Buka pri radu i vibracije značajno su smanjenje.
Oprema ovisna o modelu – kao primjer, informativno