Automatika količine Plus

Najveća preciznost
Još više uštede: Količina automatike Plus mjeri količinu dotoka vode preko rublja koje se nalazi u bubnju. Dodatno se ručno regulira preko unosa količine rublja u postavkama upravljanja. Na taj način je ostvarena ušteda vode i energije budući da se potrošnja precizno prilagođava trenutnim potrebama. Dodatne uštede po pitanju potrošnje kemijskih sredstava omogućene su zahvaljujući preciznoj automatici dozirnih pumpi.
Oprema ovisna o modelu – kao primjer, informativno