Sigurna dezinfekcija

Najviša higijena
Siguran učinak dezinfekcije preduvjet je za obradu rublja iz bolnica i domova za njegu starijih osoba. Posebni programi za termičku ikemo-termičku dezinfekciju, između ostalog prema popisu Robert-Koch instituta u Berlinu, osnova su za potrebnu higijensku sigurnost.
Oprema ovisna o modelu – kao primjer, informativno