Automatsko zatvaranje vrata

Samo Miele
Praktičnost kod zatvaranja i otvaranja
Dovoljan je lagani dodir vrata. Prilikom pokretanja porgrama pranja vrata se samostalno zaključavaju. Po završetku programa slijedi automatsko otvaranje vrata.
Oprema ovisna o modelu – kao primjer, informativno