Varijabilna brzina valjka

Radni tempo po mjeri
Ovisno o vrsti rublja i preostalnoj vlazi vrijeme glačanja je različito. Kod glačanja s Miele Professional valjkom može se podesiti brzina valjka u slobodnim koracima. Na taj način može se u obzir uzeti individualni radni tempo.
Oprema ovisna o modelu – kao primjer, informativno