Funkcija pare

Za najbolje rezultate
Funkcija pare daje više vlage suhom rublju. "Tehnika s dva spremnika" omogućuje pri tome brzu pripremu i ravnomjernu raspodjelu pare po cijeloj površini glačanja. Po punjenju je dostupno do 40 min pare – LED signalizira kada je potrebno nadopuniti vodu.
Oprema ovisna o modelu – kao primjer, informativno