Funkcija stanke

Kratki predah
Ukoliko se valjak ne koristi neko vrijeme, može se prebaciti u način koji je nježan prema materijalu i štedi energiju.brSvi valjci za glačanje PM 12:brNakon odabira funkcije stanke na zaslonu, korito se odmiče i valjak se zaustavlja. Grijanje ostaje aktivno, a nakon 5 minuta se temperatura smanjuje.brValjak za glačanje M 500/600/800 / D 500/600/800:brNakon odabira funkcije STOP na zaslonu, korito se odmiče, valjak se zaustavlja i temperatura se smanjuje.
Oprema ovisna o modelu – kao primjer, informativno