Modularni plinski plamenik

Učink. korištenje plina – konst. razdioba topline
Pored reducirane potrošnje plina modulirajući plinski plamenik se brine za ravnomjernu pogonsku temperaturu. Za razliku od dvostupanjskog plamenika temperatura se održava konstantnom i ne podliježe velikim kolebanjima, što vodi ka ravnomjernim rezultatima glačanja.
Oprema ovisna o modelu – kao primjer, informativno