AutoClose*

Automatsko zatvaranje vrata
Komforan i siguran rad – to omogućuje Miele AutoClose funkcija: lagani kontakt vrata i uređaja je dovoljan da bi se uređaj za pranje i dezinfekciju posuđa uz podršku motora, samostalno zatvorio.
Patent: EP 1 733 675 B1Oprema ovisna o modelu – kao primjer, informativno