Nadzor tlaka pranja

Sigurnost ostvarena kontrolom
Različiti čimbenici poput primjerice pogrešno povezivanje na košaru ili prekomjerno stvaranje pjene, mogu dovesti do smanjenog pritiska ispiranja. Nadzor pritiska ispiranja u uređaju za pranje i dezinfekciju osigurava otpimalno odvijanje procesa tako da su rezultati obrade u uređaju uvijek pouzdani.
Oprema ovisna o modelu – kao primjer, informativno