Kombinacija WLAN/Ethernet sučelja

Siguran, fleksibilan progon i prema cloud-u.
Kombinacija WLAN i Ethernet sučelja dopušta fleksibilan rad u lokalnoj mreži zajedno sa sigurnom vezom s Miele Cloud Service i web portalom Miele MOVE. Umrežavanje uređaja pritom odgovara stanju tehnike. Uz povezivanje s dokumentacijskim sustavima podržane su i druge digitalne usluge. Miele Professional uređaji s WLAN-/Ethernet sučeljem spremni su za Miele MOVE.
Oprema ovisna o modelu – kao primjer, informativno