Bolnice i Klinike

Vrhunska skrb

Bolnica AZ Jan Palfijn nije slučajno pionir kirurgije i porodništva, budući da je bolnica već u 17. stoljeću bila poznata po slobodnim razmjenama znanja i tehnologije. Predvođena svojim čvrstim principima, bolnica AZ Jan Get je postigla veliku važnost za cjelokupnu regiju Flandern. Ukupno 140 liječnika te preko 1.000 ostalih suradnika brinu se o ambulanti i stacionarnim odjelima na najvišoj razini - čak i u zahtjevnim granama medicine poput porodništva i robotske kirurgije. Kod obrade medicinskih instrumenata bolnica AZ Jan Palfijn Gent oslanja se na Miele Professional. Bolnica u svojem vlastitom odjelu za sterilizaciju ima pet uređaja za pranje i dezinfekciju PG 8528, četiri velika parna sterilizatora PS 5662v te sustav za pranje i dezinfekciju PG 8830 s velikom komorom koji osiguravaju vrhunsku obradu materijala koji se sterilizira.
Oprema ovisna o modelu – kao primjer, informativno