Bolnice i Klinike

Regionalna bolnica temeljne skrbi

Bolnica Marienstifts u Brauenschweigu sagrađena je 1883. na vratima grada. Danas bolnica raspolaže s 163 kreveta. Bolnica ima više različitih odjela za njegu i pružanje usluga te zasluženo nosi naziv glavne medicinske njege u gradu i u regiji. Kroz bolnicu u godinu dana prođe gotovo 10.000 pacijenata bilo da je riječ o stacionarnoj medicinskoj skrbi ili ambulantnim pregledima. Svojim radom bolnica zauzima zahtjevan stav: služiti pacijentima je za njih svetinja i uvijek su orijentirani na potrebe pojedinca. U bolnici je zaposleno 670 suradnika, 261 mjesta pripadaju domu za njegu, također raspolažu centrima za izobrazbu i pružanje usluga te matičnom kućom i crkvom Theodor Fliedner. Njemački najmoderniji CS centar otvoren je 23. travnja 2012. Danas bolnica Marienstift raspolaže vlastitom centralnom jedinicom za sterilizaciju i u njoj raspolaže najmodernijom tehnikom – ukomponiranu i realiziranu zahvaljujući uređajima iz linije Miele Professional u okviru sustava System4Med. Novi sustav je posebno pouzdan i isplativ, te nudi dovoljno mogućnosti i rezervi za buduće proširenje odjela za operacije.
Oprema ovisna o modelu – kao primjer, informativno