Bolnice i Klinike

Veći učinak i kvaliteta za CS

"Potaknuta životom", tako glasi moto 1973. osnovane bolnice Catharine Ziekenhuis. Sa 696 kreveta nije samo najveća bolnica regije, nego također i daleko najdjelotvornija. Kuća osim toga djeluje i kao sveučilišna bolnica. Svoju izuzetnu djelotvornost  Catharina Ziekenhuis osim ostalog može zahvaliti nizu centara za obradu/liječenje. Sami kardiološki centar ubraja se u najveće centre za interventnu kardiologiju i kirurgiju u Nizozemskoj. Nedavno je otvoren centar za pretilost, a centar za onkologiju je u potpunosti obnovljen. Ovdje pacijente obrađuju stručni liječnici iz različitih grana medicina. Miele stručnjaci su zajedno s Catharina Ziekenhuis razvili plan za novoizgrađenu vlastitu centralnu sterilizaciju. Na površini od 800 kvadratnih metara predviđeno je postavljanje 5 velikih dezinfektora, 1 sustava s velikom komorom za pranje i dezinfekciju te 5 velikih sterilizatora iz linije Miele Professional – sa svim obuhvatnim funkcijama i priborom. Svaka faza gradnje, montaže i instalacije planirana je do najsitnih detalja, kako bi se što manje ometao rad u tekućem sustavu obrade.
Oprema ovisna o modelu – kao primjer, informativno