Učinkovito, sigurno i efikasno

Postupak za instrumentarij kritičan za pranje
Miele već desetljećima prednjači u razvoju uređaja za pranje i dezinfekciju te postupcima obrade za medicinske instrumente u kliničkom i bolničkom području primjene.
Osim raznovrsnih uređaja raznih veličina, Miele Professional nudi kompletna sistemska rješenja za strojnu obradu cjelokupnog instrumentarija: uređaja, pribora, postupke pranja – i kompletnu uslugu s opsežnim katalogom usluga.

Važan rezultat pouzdane i inovativne suradnje  s medicinarima, higijenskim stručnjacima i proizvođačima instrumenata je sistemsko rješenje za ciklus obrade instrumenata bez slabih točaka.
Vrijedi samo za NjemačkuOprema ovisna o modelu – kao primjer, informativno