Rješenja za Lječničke ordinacije

Miele svakodnevno isplative prednosti

Sveobuhvatna rješenja za obradu pribora

Miele Professional je Vaš partner za sigurnu i validirajuću obradu instrumenata u liječničkoj ordinaciji. Sistematsko pranje, dezinfekcija i sterilizacija instrumenata koji se upotrebljavaju u njihovoj praksi odlučujuća su sastavnica higijenskog koncepta za izbjegavanje rizika od infekcije – kako za pacijente tako i za tim koji radi u ordinaciji. Strojna obrada i sterilizacija tih instrumenata danas je univerzalna sastavnica garancije kvalitete u liječničkoj ordinaciji. S Miele System4Med imate partnera za higijensku ordinaciju.

Saznajte više o "Miele svakodnevno isplative prednosti"