Odabir proizvoda pribora perilice posuđa

Podrška za odabir proizvoda
 Pripadnost proizvoda
 Košare
 Veličina košare
 

Napomena

Korištenjem ovih košara u perilici posuđa sa svježom vodom potreban je nosač donje košare, nosač gornje košare ili donja košara U 890.
 Dizajn košara
 Umetci/Moduli
 Kategorija pribora
Poništite sve filtre
Pomoćni linkovi
0Rezultati:   za  
Razvrstavanje:
E 9Univerzalni umetak, rilsanirani

za optimalan prihvat lonaca, zdjela itd.

E 165Plastična košara za pribor za jelo

za prihvat pribora za jelo.

E 166Podloga od perforiranog lima

Za nježno čišćenje osjetljivog pribora koji se pere.

E 205Umetak za čaše, rilsanirani

za optimalan prihvat čaša.

E 216Umetak za tanjure, rilsanirani

za optimalan prihvat tanjura.

E 313Zidna armatura

za ručno uzimanje demineralizirane vode.

E 314Stojeća armatura

za ručno vađenje demineralizirane vode.

E 315Jednokratna smola za potpunu demineralizaciju

za regeneraciju patrone za potpunu demineralizaciju

E 316Plastična bačva

za presipavanje jednokratne smole

E 459Umetak za čaše, plemeniti čelik

za optimalan prihvat čaša.

E 437Umetak za pribor za jelo od plemenitog čelika

za prihvat pribora za jelo.

U 881Donja košara, rilsanirana

s fiksno postavljenim umetkom za tanjuriće.

E 809Umetak za donju košaru, rilsanirani

za optimalan prihvat šalica.

E 815Umetak za čaše, rilsanirani

za optimalan prihvat čaša.

E 884Umetak za limove i ploče, rilsanirani

za optimalan prihvat limova, plata ili pladnjeva.

E 888Umetak za tanjure, rilsanirani

za optimalan prihvat tanjura.

PG 8597Aqua soft sustav

Omekšivač s njihalom za kontinuirano uzimanje meke vode do 40° dH.

U 536Plastična košara

s nižim gornjim okvirom za optimalan prihvat 36 čaša visine do 20 cm.

U 546Plastična košara

s višim gornjim okvirom za optimalan prihvat 36 čaša visine do 23 cm.

U 535Plastična košara

s nižim gornjim okvirom za optimalan prihvat 25 čaša visine do 20 cm.

U 545Plastična košara

s višim gornjim okvirom za optimalan prihvat 25 čaša visine do 23 cm.

U 544Plastična košara

s višim gornjim okvirom za optimalan prihvat 16 čaša visine do 23 cm.

U 537Plastična košara

s nižim gornjim okvirom za optimalan prihvat 49 čaša visine do 20 cm.

U 547Plastična košara

s višim gornjim okvirom za optimalan prihvat 49 čaša visine do 23 cm.

U 534Plastična košara

s nižim gornjim okvirom za optimalan prihvat 16 čaša visine do 20 cm.

ABL 50Maska za izjednačavanje podnožja

za vizualno prilagođavanje visine na korpus dimenzije 72 cm.

ABL 50Maska za izjednačavanje podnožja

za vizualno prilagođavanje visine na korpus dimenzije 72 cm.

SBUPodna letvica

za podgradne uređaje.

Stand 2Podna letvica

za podgradne uređaje.

Stand 2Podna letvica

za podgradne uređaje.

U 502Plastična košara

za optimalan prihvat tanjura.

U 506Donja košara, rilsanirana

za optimalan prihvat tanjura.

U 508Plastična košara

za optimalan prihvat šalica.

U 503Plastična košara

za optimalan prihvat pribora za jelo.

U 504Donja košara, rilsanirana

za optimalan prihvat pribora za jelo.

U 505Plastična košara

za univerzalnu primjenu.

U 507Donja košara, rilsanirana

za tipičan pribor koji se pere u bistroima.

U 513Plastična košara

s otvorenom stranom košare za optimalan prihvat pladnjeva.

E 167Plastična košara za pribor za jelo

za prihvat pribora za jelo.

O 885Gornja košara nosač, plemeniti čelik

za prihvat košara vanjskih dimenzija do 50 x 50 cm.

O 891Gornja košara, rilsanirana

s umetkom E 810 za tanjuriće/desertne tanju. i 2 preklopiva podloška za šalice.

O 892Gornja košara, rilsanirana

s umetkom E 812 i 2 držača za čaše različite veličine

E 810Umetak za tanjure, rilsanirani

za optimalan prihvat tanjurića za kavu ili desert.

O 899Gornja košara, rilsanirana

bez umetaka za individualne mogućnosti opremanja.

U 890Donja košara, rilsanirana

bez umetaka za individualne mogućnosti opremanja.

U 876Donja košara nosač, plemeniti čelik

za prihvat umetaka ili košara do 50 x 50 cm.

E 816Umetak za tanjure, rilsanirani

za optimalan prihvat tanjura.

U 520Plastična košara

za optimalan prihvat čaša.

E 10Podloga od perforiranog lima 1/2 za donje košare

za prihvat različitog pribora za pranje poput posudica za mlijeko, zdjelica itd.

UO 30-60/80Postolje, otvoreno

za ergonomsko  punjenje i pražnjenje perilice posuđa - visina 30 cm.

UO 52-60/80Postolje, otvoreno

za ergonomsko  punjenje i pražnjenje perilice posuđa - visina 52 cm.

UG 30-60/80Postolje

za ergonomsko  punjenje i pražnjenje perilice posuđa - visina 30 cm.

UG 52-60/80Postolje

za ergonomsko  punjenje i pražnjenje perilice posuđa - visina 52 cm.

U 313/2Plastična košara

za optimalan prihvat pladnjeva.

Stand 1-80Set za pregradnju

za pregradnju podgradnog uređaja u samostojeći uređaj.

Stand 1-80Set za pregradnju

za pregradnju podgradnog uređaja u samostojeći uređaj.

DEF-80Poklopac uređaja

za podgradne uređaje.

ADBPokrivni lim

za varijante podgradnje.

BKS-80Set za pričvršćivanje

za fiksiranje na masku podnožja na kraju kuhinjskog elementa.

BBF-80Pričvršćivanje u pod

za sidrenje nogara uređaja.

DEF-80Poklopac uređaja

za podgradne uređaje.

E 812Umetak za čaše, rilsanirani

za optimalan prihvat čaša.

VGF-900Produljene nožice uređaja

za optimalno prilagođavanje visine uređaja visini radne ploče.

E 11Podloga od perforiranog lima 1/2 za gornje košare

Za nježno čišćenje osjetljivog pribora koji se pere.

VE P 2000Patrona za potpunu demineralizaciju

za optimalan sustav za obradu vode.

TE P 2800Patrona za djelomičnu demineralizaciju

za optimalan sustav za obradu vode.

TE P 2000Patrona za djelomičnu demineralizaciju

za optimalan sustav za obradu vode.

VE P 2800Patrona za potpunu demineralizaciju

za optimalan sustav za obradu vode.

LP 2800Patrona za demineralizaciju, prazna

za ručno punjenje jednokratne smole.

SKBrza spojka

za jednostavnu i praktičnu zamjenu patrona za demineralizaciju.

DOS G 80Dozirna pumpa crijeva za spremnik od 5-10 l

s indikatorom stanja za ponovno punjenje tekućih sredstava.

DOS G 80/1Dozirna pumpa crijeva za spremnik od 5 l

s indikatorom stanja za ponovno punjenje tekućih sredstava.

DOS G 80 NERDozirna pumpa crijeva za spremnik od 5-10 l

s indikatorom stanja za ponovno punjenje tekućih sredstava.

DOS G 80 ProfiLineDozirna pumpa crijeva za spremnik od 5-10 l

s indikatorom stanja za ponovno punjenje tekućih sredstava.

DOS G 80 ProfiLine NERDozirna pumpa crijeva za spremnik od 5-10 l

s indikatorom stanja za ponovno punjenje tekućih sredstava.

CMConductivityMeter

za mjerenje vodljivosti i prikaz zamjene patrone.

FMFlowMeter

za mjerenje količine protoka i prikaz zamjene patrone.

UfZSet za pregradnju za drugu patronu

za brzu zamjenu druge patrone za potpunu odnosno djelomičnu demineralizaciju.

TEJednokratna smola

za regeneraciju patrone za djelomičnu demineralizaciju vode

PG 8595Uređaj za pročišćavanje vode Aqua-Purificator

za prihvat dvije patrone za punu odnos. djelomičnu demineralizaciju.

PG 8595Uređaj za pročišćavanje vode Aqua-Purificator

za prihvat dvije patrone za punu odnos. djelomičnu demineralizaciju.

O 898Gornja košara nosač, plemeniti čelik

za prihvat umetaka 1/2

DOS G 80/72Dozirna pumpa crijeva za kanistar od 20-30 l

s indikatorom stanja za ponovno punjenje tekućih sredstava.

ABL 110Maska za izjednačavanje podnožja

za vizualno prilagođavanje visine na korpus dimenzije 78 cm.

ABL 110Maska za izjednačavanje podnožja

za vizualno prilagođavanje visine na korpus dimenzije 78 cm.

U 644-SPlastična košara

s nakošenim držačima za poboljšano pranje i sušenje 16 čaša.

U 634-SPlastična košara

s nakošenim držačima za poboljšano pranje i sušenje 16 čaša.

U 645-SPlastična košara

s nakošenim držačima za poboljšano pranje i sušenje 20 čaša.

U 635-SPlastična košara

s nakošenim držačima za poboljšano pranje i sušenje 20 čaša.

AW 50Kada za ocjeđivanje

za košare širine 500 mm kod odlaganja na perilicu.

AW 51Kada za ocjeđivanje

za košare širine 500 mm kod odlaganja na plohu/radnu ploču.

CM/1ConductivityMeter

za mjerenje vodljivosti i prikaz zamjene patrone.

AW 50/1Kada za ocjeđivanje

za košare širine 500 mm kod odlaganja na perilicu.

*MPC - sve cijene uklj. PDV
**sve cijene uklj. PDV, dod. troškovi slanja
Oprema ovisna o modelu – kao primjer, informativno