Pribor za stomatološku tehniku

Rješenja za Pribor za stomatološku tehniku

Preporuka za obradu instrumenata

Savršeni rezultati pranja

Ovisno o instrumentariju Miele Professional nudi optimalan sustav sačinjen od programa pranja i sredstva za pranje za optimalne rezultate obrade.

Saznajte više o "Preporuka za obradu instrumenata"