Priznanja

Priznanja za dizajn

Naš dizajn označava naše tržišne vrijednosti inovaciju, fascinaciju i valjanost. On čini našu marku očitom i doživljivom, nudi orijentaciju i objašnjava proizvod. Brojne nagrade i priznanja za dizajn dokazuju, da je Miele uspio, sa dizajnom proizvoda izraziti naš stav i vrijednosti i uobličiti očekivanja i želje naših korisnika.

Saznajte više

Miele priznanja

Neprestani razvoj i poboljšanje temelj su upravljanja i rada tvrtke Miele. Miele uspješnu strategiju potvrđuju brojna osvojena priznanja i nagrade, koje Miele često osvaja niz uzastopnih godina. Osnova tih priznanja su dokazane vrijednosti ili tehničke inovacije.

Saznajte više