Obuhvaćanje podataka rada

Obuhvaćanje, protokoliranje, analiziranje
Analiza obuhvaćenih podataka o radu dobiva sve više na važnosti. Miele uređaji su pripremljeni za korištenje sustava za prikupljanje podataka o korisnicima. Uređaji stavljaju na raspolaganje opsežne procesne podatke, na primjer za procesnu dokumentaciju, za optimizaciju procesa i obuhvaćanja potrošnje. Ovisno o modelu potreban je dodatan pribor.
Oprema ovisna o modelu – kao primjer, informativno