Upravljanje koje se može programirati

Više fleksibilnosti
Posebnu prednost ima upravljanje s mogućnosti programiranja ovisno o uvjetima na mjestu korištenja. Na taj način optimalno se ispunjavaju posebni zahtjevi vezani uz pripremu rublja. Već postojeći programi mogu se individualno prilagoditi.
Oprema ovisna o modelu – kao primjer, informativno