Upravljačka ploča na odabranom jeziku

Čitko i pregledno
Preko sučelja upravljanja prikazuju se pregledno imena programa na odabranom jeziku. Nakon odabira programa preko okretnog prekidača na zaslonu se pokazuju relevantne informacije, primjerice područje primjene programa ili preostalo vrijeme.
Oprema ovisna o modelu – kao primjer, informativno