Odabir proizvoda pribor za laboratorijsku tehniku

Podrška za odabir proizvoda
 Pripadnost proizvoda
 Umetci/Moduli
 Košare
 Dizajn košara
 Kolica
 Kategorija pribora
Poništite sve filtre
Pomoćni linkovi
0Rezultati:   za  
Razvrstavanje:
SD-BInjektorska sapnica

za butirometar.

O 175Gornja košara

za optimalan prihvat laboratorijskog stakla.

O 184Gornja košara

za optimalan prihvat primjerice cjevčica za centrifuge, viala ili epruveta.

E 106Umetak

za optimalan prihvat staklenih posuda širokog grla, mjernih cilindara itd.

E 106/1Umetak

za optimalan prihvat staklenih posuda širokog grla, mjernih cilindara itd.

E 106/2Umetak

za optimalan prihvat staklenih posuda širokog grla, mjernih cilindara itd.

E 109Umetak

za optimalan prihvat laboratorijskih (Becher) čaša do 250 ml.

E 110Umetak

za optimalan prihvat laboratorijskih (Becher) čaša 250 do 600 ml.

E 111Umetak

za optimalan prihvat laboratorijskih (Becher) čaša 600 do 1.000 ml.

E 134Umetak

za optimalan prihvat 210 predmetnih stakalaca.

E 144Umetak

za optimalan prihvat do 18 laboratorijskih (Becher) čaša.

E 149Umetak

za optimalan prihvat 80epruveta do 16 x 105 mm.

E 329Kolica

za optimalan prihvat staklenog posuđa uskog grla.

E 331Kolica

za optimalan prihvat butirometara.

E 336Tuljac za pranje

za optimalan prihvat  pipeta/MIC instrumenata u injektorska kolica.

E 340Kolica

za optimalan prihvat staklenog posuđa uskog grla.

E 350Kolica

za optimalan prihvat staklenog posuđa uskog grla.

E 351Injektorska sapnica

za optimalno čišćenje pribora. Veličina 4 x 160 mm.

E 352Injektorska sapnica

za optimalno čišćenje pribora.

E 353Blokada

podesivo po visini, za optimalno pozicioniranje laboratori. stakla na sapnice.

E 354Blokada

podesivo po visini, za optimalno pozicioniranje laboratori. stakla na sapnice.

E 355Kolica

za optimalan prihvat staklenog posuđa uskog grla.

E 362Slijepi vijak

za zatvaranje vijčanih spojišta na nosačima punjenja.

E 380Kolica

za optimalan prihvat staklenog posuđa uskog grla.

E 385Kolica

za optimalan prihvat staklenog posuđa uskog grla.

E 406Kolica

za optimalan prihvat do 116 pipeta.

E 408Kolica

za optimalan prihvat do 96 pipeta.

E 414Kolica

za optimalan prihvat staklenog posuđa uskog grla.

A 13Poklopac

za fiksiranje osjetljivog pribora koji se obrađuje.

ID 90Injektorska sapnica

s plastičnim nosačem, Ø 3, duljine 90 mm.

ID 110Injektorska sapnica

s plastičnim nosačem, Ø 3, duljine 110 mm.

ID 140Injektorska sapnica

s plastičnim nosačem, Ø 4, duljine 140 mm.

ID 160Injektorska sapnica

s plastičnim nosačem, Ø 4, duljine 160 mm.

ID 180Injektorska sapnica

s plastičnim nosačem, Ø 4, duljine 180 mm.

ID 200Injektorska sapnica

s plastičnim nosačem, Ø 6, duljine 200 mm.

ID 220Injektorska sapnica

s plastičnim nosačem, Ø 6, duljine 220 mm.

ID 240Injektorska sapnica

s plastičnim nosačem, Ø 6, duljine 240 mm.

E 118Umetak

za optimalan prihvat petrijevih zdjelica.

E 136Umetak

za optimalan prihvat 56 petrijevih zdjelica.

E 137Umetak

za optimalan prihvat 56 petrijevih zdjelica.

E 314Stojeća armatura

za ručno vađenje demineralizirane vode.

E 315Jednokratna smola za potpunu demineralizaciju

za regeneraciju patrone za potpunu demineralizaciju

E 316Plastična bačva

za presipavanje jednokratne smole

E 402Umetak

za optimalan prihvat do 44 satnih stakala.

E 403Umetak

za optimalan prihvat do 105 satnih stakala.

A 3Pokrovna mrežica

za pokrivanje pribora koji se obrađuje u umetcima.

AK 12Umetak

za prihvat različitog pribora.

O 187Gornja košara

za optimalan prihvat staklenog posuđa uskog grla.

MTTransportna kolica

za punjenje i pražnjenje uređaja za pranje i dezinfekciju.

A 14Poklopac

za fiksiranje osjetljivog pribora koji se obrađuje.

E 941Kolica

za prihvat modula na 2 razine.

E 702Nastavak

za povećanje kapaciteta za dvije dodatne sitaste košare.

E 470Injektorska sapnica

za umetanje u injektorska kolica, Ø 2,5 x 90 mm.

DOS G 60Dozirni modul za spremnik 5-10 l

za automatsko punjenje tekućih medija, s kontrolom stanja napunjenosti.

ML/2Magnetna letvica

za automatsko prepoznavanje kolica/nadzor prskalica.

DOS G 10Dozirni modul za spremnik 5-10 l

s automatskim doziranjem tekućih medija, s prikazom stanja napunjenosti.

DE-CS6-78Poklopac uređaja

za gornji pokrov uređaja ukljuć. bočni ormarić, dubine 60 cm i širine 90 cm.

DE-CS7-78Poklopac uređaja

za gornji pokrov uređaja dubine 70 cm i širine 90 cm.

A 19Poklopac

za fiksiranje osjetljivog pribora koji se obrađuje.

E 969Umetak

za prihvat različitog pribora.

E 957Kolica

za optimalan prihvat do 12 laboratorijskih boca velikog volumena.

UE 30-60/60-78Postolje, zatvoreno

za povišenje uređaja, dubine 60 cm, širine 60 cm.

UC 30-90/60-78Postolje, zatvoreno

za povišenje uređaja uključ. bočni ormarić, dubine 60 cm i širine 90 cm.

UC 30-90/70-78Postolje, zatvoreno

za povišenje uređaja, dubine 70 cm, širine 90 cm.

E 965Umetak

za optimalan prihvat laboratorijskih (Becher) čaša 250 - 600 ml.

E 963Umetak

za optimalan prihvat laboratorijskih (Becher) čaša do 250 ml.

UE 30-30/60-78Postolje, zatvoreno

za povišenje bočnog ormarića, dubine 60 cm, širine 30 cm.

G 7896Dozirni ormar

za prihvat kanistara za tekuće medije kao i dozirne module.

E 960/1Kolica

za optimalan prihvat Erlenmayer tikvica širokog grla.

APH 530Spojni kabel

za neprekinutu vezu s pisačem.

A 7/1Podloga od perforiranog lima

za nježno čišćenje osjetljivog pribora koji se pere prekidanjem mlaza.

A 9/1Podloga od perforiranog lima

za nježno čišćenje osjetljivog pribora koji se pere prekidanjem mlaza.

U 874/1Donja košara

za optimalan prihvat različitih umetaka i sitastih košara.

E 319/3Plosnato sito

za optimalnu zaštitu od zaprljanja etiketama ili krhotinama stakla.

A 11/1Umetak

za nježno pranje osjetljivog pribora prekidanjem mlaza.

A 12/1Umetak

za nježno pranje osjetljivog pribora prekidanjem mlaza.

E 404/1Kolica

za optimalan prihvat do 38 pipeta.

E 405/1Kolica

za optimalan prihvat do 38 pipeta, priključak za sušenje vrućim zrakom.

E 103/1Umetak

za optimalan prihvat epruveta do 12 x 75 mm.

E 104/1Umetak

za optimalan prihvat epruveta do 12 x 105 mm.

E 105/1Umetak

za optimalan prihvat epruveta do 12 x 165 mm.

E 139/1Umetak

za optimalan prihvat epruveta do 12 x 200 mm.

DOS K 60Dozirni modul za spremnik 5-10 l

s automatskim doziranjem tekućih medija, s prikazom stanja napunjenosti.

DOS K 60/1Dozirni modul za spremnik 5 l

s automatskim doziranjem tekućih medija, s prikazom stanja napunjenosti.

PG 8597Aqua soft sustav

Omekšivač s njihalom za kontinuirano uzimanje meke vode do 40° dH.

O 188/2Gornja košara

za optimalan prihvat različitih umetaka.

O 190/2Gornja košara

za optimalan prihvat različitih umetaka.

MF 27/28-1Transportna kolica

za punjenje i pražnjenje uređaja za pranje i dezinfekciju.

E 942/3Modul

za optimalan prihvat do 116 pipeta.

E 943/2Modul

za optimalan prihvat staklenog posuđa uskog grla  100 - 500 ml.

E 944/2Modul

za optimalan prihvat staklenog posuđa uskog grla  500 - 1.000 ml.

E 945/2Modul

za prihvat umetaka.

ADBPokrivni lim

za varijante podgradnje.

VE P 2000Patrona za potpunu demineralizaciju

za optimalan sustav za obradu vode.

VE P 2800Patrona za potpunu demineralizaciju

za optimalan sustav za obradu vode.

LP 2800Patrona za demineralizaciju, prazna

za ručno punjenje jednokratne smole.

SKBrza spojka

za jednostavnu i praktičnu zamjenu patrona za demineralizaciju.

A 100Gornja košara

za optimalan prihvat injektorskih modula ili umetaka.

A 101Gornja košara

podesivo po visini, za optimalan prihvat umetaka.

A 102Gornja košara

podesivo po visini, za optimalan prihvat umetaka.

A 103Gornja košara

za optimalan prihvat umetaka.

A 150Donja košara

za optimalan prihvat injektorskih modula ili umetaka.

A 151Donja košara

za prihvat tržišno uobičajenih DIN-sitastih košara kao i različitih umetaka.

A 200Kolica

za optimalan prihvat 38 pipeta.

A 202Kolica

za optimalan prihvat 4 DIN sitastih košara.

A 303Modul

za optimalan prihvat do 98 pipeta.

A 304Modul

za optimalan prihvat do 98 cjevčica.

A 802Sapnica za pranje

za optimalno čišćenje pretinca za doziranje.

XKM RS 232 10 MedKomunikacijski modul

sa serijskim sučeljem (RS232) za priključak pisača.

DOS K 85Dozirni modul za spremnik 5-10 l

s automatskim doziranjem tekućih medija, s prikazom stanja napunjenosti.

DOS K 85/1Dozirni modul za spremnik 5 l

s automatskim doziranjem tekućih medija, s prikazom stanja napunjenosti.

DOS G 80Dozirna pumpa crijeva za spremnik od 5-10 l

s indikatorom stanja za ponovno punjenje tekućih sredstava.

DOS G 80/1Dozirna pumpa crijeva za spremnik od 5 l

s indikatorom stanja za ponovno punjenje tekućih sredstava.

CMConductivityMeter

za mjerenje vodljivosti i prikaz zamjene patrone.

APS 101 SegoSegosoft Miele Edition (dodatna licenca)

za priključivanje još jednog ili drugih uređaja.

UfZSet za pregradnju za drugu patronu

za brzu zamjenu druge patrone za potpunu odnosno djelomičnu demineralizaciju.

PG 8595Uređaj za pročišćavanje vode Aqua-Purificator

za prihvat dvije patrone za punu odnos. djelomičnu demineralizaciju.

PG 8595Uređaj za pročišćavanje vode Aqua-Purificator

za prihvat dvije patrone za punu odnos. djelomičnu demineralizaciju.

PG 8596Dozirni ormar

Za prihvat procesnih kemikalija i modula za doziranje

PG 8596Dozirni ormar

Za prihvat procesnih kemikalija i modula za doziranje

UG 30-60/60-85Postolje, zatvoreno

za povišenje uređaja, dubine 60 cm, širine 60 cm.

UG 30-90/60-85Postolje, zatvoreno

za povišenje uređaja uključ. bočni ormarić, dubine 60 cm i širine 90 cm.

DE-CS6-85Poklopac uređaja

za gornji pokrov uređaja ukljuć. bočni ormarić, dubine 60 cm i širine 90 cm.

UBS 1Komplet za pregradnju

za primjenu odabranih nosača za punjenje serije G 78 u seriji PG 85.

UBS 2Komplet za pregradnju

za primjenu odabranih gornjih košara serije G 78 u seriji PG 85.

UBS 3Komplet za pregradnju

za primjenu odabranih gornjih košara serije G 78 u seriji PG 85.

MC/2Transportna kolica

podesivo po visini, za punjenje i pražnjenje uređaja za pranje i dezinfekciju.

UG 30-90/70-85Postolje, zatvoreno

za povišenje uređaja, dubine 70 cm, širine 90 cm.

DE-CS7-85Poklopac uređaja

za gornji pokrov uređaja dubine 70 cm i širine 90 cm.

UGT 44-60/85Postolje, zatvoreno, s vratima

za ergonomsko  punjenje i pražnjenje uređaja.

UGT F10

za optimalno higijensko čišćenje ispod podnožja.

XKM RS 232 10 MedKomunikacijski modul

sa serijskim sučeljem (RS232) za priključak pisača.

CM/1ConductivityMeter

za mjerenje vodljivosti i prikaz zamjene patrone.

A 838Komplet ključeva

za podešavanje visina košare & ugradnju/uklanjanje injektorskih sapnica.

A 840Injektorska sapnica

s plastičnim oblogama, promjera 6, duljine 130 mm, 1 komad. 

A 841Injektorska sapnica

s plastičnim oblogama, promjera 6, duljine 210 mm, 1 komad

A 842Injektorska sapnica

s plastičnim oblogama, promjera 4, duljine 90 mm, 1 komad 

A 843Injektorska sapnica

s plastičnim oblogama, promjera 4, duljine 185 mm, 1 komad

A 844Injektorska sapnica

s plastičnim oblogama, promjera 2,5, duljine 80 mm, 1 komad.

A 845Injektorska sapnica

s plastičnim oblogama, promjera 2,5, duljine 125 mm, 1 komad.

A 300/2Modul

za optimalan prihvat laboratorijskog stakla – moguće opremiti s 8 sapnica.

A 301/4Modul

za optimalan prihvat laboratorijskog stakla – moguće opremiti s 18 sapnica. 

A 302/2Modul

za optimalan prihvat laboratorijskog stakla – moguće opremiti sa 32 sapnice.

A 860Rešetka za pridržavanje 

za injektorski modul A 300/2 i A 300/3

A 861Rešetka za pridržavanje 

za injektorski modul A 301/4 i A 301/5

A 862Rešetka za pridržavanje 

za injektorski modul A 302/2 i A 302/3

APLW 000Kolica

za optimalan prihvat laboratorijskog stakla na gornjim  razinama.

APLW 001Kolica

za optimalan prihvat laboratorijskog stakla na najdonjoj razini.

APLW 002Kolica

za optimalan prihvat laboratorijskog stakla velikog volumena, 5 i 10 l.

APLW 003Kolica

za optimalan prihvat laboratorijskog stakla velikog volumena, do 20 l.

APLW 004Kolica

za optimalan prihvat laboratorijskog stakla velikog volumena, do 50 l.

APLW 005Kolica

za optimalan prihvat do 56 pipeta.

APLW 006Kolica

za optimalan prihvat do 121 pipete.

APLW 007Kolica

za optimalan prihvat 2 kasete za pipete.

APLW 008Kolica

za optimalan prihvat 3 kasete za pipete.

APLW 009Kolica

za optimalan prihvat 2 kasete za pipete.

APLW 010Gornja košara

sa 156 neopremljenih injektorskih mjesta za sapnice Ø 2,5 mm.

APLW 011Gornja košara

sa 110 neopremljenih injektorskih mjesta za sapnice Ø 2,5 mm.

APLW 012Gornja košara

sa 84 neopremljena injektorska mjesta za sapnice Ø 2,5 mm.

APLW 013Gornja košara

sa 42 neopremljena injektorska mjesta.

APLW 013/1Gornja košara

opremljeno sa 42 injektorskih sapnica APLW 051

APLW 013/2Gornja košara

opremljeno sa 32 injektor. sapnice APLW 051 i 10 injektorskih sapnica APLW 055

APLW 014Gornja košara

sa 20 neopremljenih injektorskih mjesta.

APLW 014/1Gornja košara

opremljeno sa  injektorskih sapnica APLW 055

APLW 015Gornja košara

sa 16 neopremljenih injektorskih mjesta.

APLW 016Gornja košara

sa 27 neopremljenih injektorskih mjesta.

APLW 017Gornja košara

sa 121 neopremljenim injektorskim mjestom.

APLW 018Gornja košara

sa 121 + 24 neopremljena injektorska mjesta.

APLW 018/1Gornja košara

opremljeno sa 121 injektor. sapnica APLW 048 i 24 injektorskih sapnica APLW 051.

APLW 019Gornja košara

sa 121 neopremljenim injektorskim mjestom za sapnice Ø 2,5 mm.

APLW 019/1Gornja košara

opremljeno sa 121 injektorskom sapnicom APLW 047.

APLW 020Donja košara

sa 121 neopremljenim injektorskim mjestom za sapnice Ø 2,5 mm.

APLW 020/1Donja košara

opremljeno sa 121 injektorskom sapnicom APLW 047.

APLW 021Donja košara

sa 110 neopremljenih injektorskih mjesta za sapnice Ø 2,5 mm.

APLW 022Donja košara

sa 70 neopremljenih injektorskih mjesta za sapnice Ø 2,5 mm.

APLW 023Donja košara

sa 56 neopremljenih injektorskih mjesta za sapnice Ø 2,5 mm.

APLW 024Donja košara

sa 42 neopremljena injektorska mjesta za sapnice.

APLW 024/1Donja košara

opremljeno sa 42 injektorske sapnice APLW 052.

APLW 024/2Donja košara

opremljeno sa 32 injektor. sapnica APLW 051 i 10 injektorskih sapnica APLW 055.

APLW 024/3Donja košara

opremljeno sa 30 injektor. sapnica APLW 066 i 12 injektor. sapnica APLW 067.

APLW 025Donja košara

sa 24 neopremljenih injektorskih mjesta za sapnice.

APLW 025/1Donja košara

opremljeno sa 12 injektor. sapnica APLW 056 i 12 injektor. sapnica APLW 052.

APLW 026Donja košara

sa 20 neopremljenih injektorskih mjesta za sapnice.

APLW 026/1Donja košara

opremljeno sa 20 injektorskih sapnica APLW 056.

APLW 027Donja košara

sa 16 neopremljenih injektorskih mjesta za sapnice.

APLW 028Donja košara

sa 27 neopremljenih injektorskih mjesta za sapnice.

APLW 029Donja košara

sa 27 neopremljenih injektorskih mjesta za sapnice.

APLW 030Donja košara

sa 12 neopremljenih injektorskih mjesta za sapnice.

APLW 030/1Donja košara

opremljeno sa 6 injektor. sapnica APLW 067 i 6 injektorskih sapnica APLW 066.

APLW 031Donja košara

sa 9 neopremljenih injektorskih mjesta za sapnice.

APLW 032Donja košara

sa 121 + 24 neopremljenih injektorskih mjesta za sapnice.

APLW 032/1Donja košara

opremljeno sa 121 injektor. sapnicom APLW 048 i 24 injektor. sapnice APLW 056.

APLW 033Rešetka za odlaganje

kako bi stvorili ravne plohe.

APLW 034Poklopac

Visina 250 mm, za fiksiranje osjetljivog materijala koji se obrađuje.

APLW 035Poklopac

Visina 175 mm, za fiksiranje osjetljivog materijala koji se obrađuje.

APLW 036Poklopac

Visina 45 mm, za fiksiranje osjetljivog materijala koji se obrađuje.

APLW 037Zaštitna rešetka

podesivo po visini, za fiksiranje osjetljivog materijala koji se obrađuje

APLW 038Umetak

za optimalan prihvat Erlenmayer tikvica širokog grla i mjernih cilindra.

APLW 039Umetak

za optimalan prihvat petrijevih zdjelica.

APLW 040Umetak

za optimalan prihvat epruveta, visine 100 mm.

APLW 041Umetak

za optimalan prihvat epruveta, visine 130 mm.

APLW 042Umetak

za optimalan prihvat epruveta, visine 200 mm.

APLW 043Poklopac

za umetke APLW 040–042

APLW 044Mreža za odvajanje

za podjelu osnovne površine u APLW 042.

APLW 045Injektorska sapnica

s plastičnim nosačem, stožastog oblika, Ø 2,5, duljine 80 mm.

APLW 046Injektorska sapnica

s plasti. nosačem, stožastog oblika i s opružnim držačem, Ø 2,5, duljine 80 mm.

APLW 047Injektorska sapnica

s plastičnim nosačem, stožastog oblika, Ø 2,5, duljine 50 mm.

APLW 048Injektorska sapnica

s plastičnim nosačem, zvjezdastog oblika, Ø 2,5, duljine 80 mm.

APLW 049Injektorska sapnica

s plastičnim nosačem, zvjezdastog oblika, Ø 2,5, duljine 155 mm.

APLW 050Injektorska sapnica

s plastičnim nosačem, zvjezdastog oblika, Ø 4, duljine 75 mm.

APLW 051Injektorska sapnica

s plastičnim nosačem, zvjezdastog oblika s blokadom, Ø 4, duljine 110 mm.

APLW 052Injektorska sapnica

s plastičnim nosačem, zvjezdastog oblika s blokadom, Ø 4, duljine 175 mm.

APLW 053Injektorska sapnica

s plastičnim nosačem, zvjezdastog oblika, Ø 6, duljine 115 mm.

APLW 054Injektorska sapnica

s plastičnim nosačem, zvjezdastog oblika s blokadom, Ø 6, duljine 135 mm.

APLW 055Injektorska sapnica

s plastičnim nosačem, zvjezdastog oblika s blokadom, Ø 6, duljine 175 mm.

APLW 056Injektorska sapnica

s plastičnim nosačem, zvjezdastog oblika s blokadom, Ø 6, duljine 225 mm.

APLW 057Injektorska sapnica

s plastičnim nosačem, zvjezdastog oblika s blokadom, Ø 6, duljine 275 mm.

APLW 058Injektorska sapnica

s plastičnim nosačem i pričvršće. za obrađivani materijal, Ø 6, duljine 135 mm.

APLW 059Injektorska sapnica

s plastičnim nosačem i pričvršćenjem s blokadom, Ø 6, duljine 225 mm.

APLW 060Injektorska sapnica

s plastičnim nosačem i pričvršćenjem s blokadom, Ø 6, duljine 275 mm.

APLW 061Injektorska sapnica

s plast. nosačem i prihvatom za grlo boce, zvjezda. oblika, Ø 6, duljine 115 mm.

APLW 062Injektorska sapnica

s plast. nosačem i prihvatom za grlo boce, zvjezda. oblika, Ø 6, duljine 135 mm.

APLW 063Injektorska sapnica

s plast. nosačem i prihvatom za grlo boce, zvjezd. oblika, Ø 6, duljine 175 mm.

APLW 064Injektorska sapnica

s plast. nosačem i prihvatom za grlo boce, zvjezd. oblika, Ø 6, duljine 225 mm.

APLW 065Injektorska sapnica

s plast. nosačem i prihvatom za grlo boce, zvjezd. oblika, Ø 6, duljine 275 mm.

APLW 066Injektorska sapnica

s držačem Ø 6, duljine 175 mm.

APLW 067Injektorska sapnica

s držačem Ø 6, duljine 225 mm.

APLW 068Injektorska sapnica

s držačem Ø 6, duljine 275 mm.

APLW 069Injektorska sapnica

s podlogom od plemenitog čelika, Ø 8, duljina 255 mm.

APLW 070Injektorska sapnica

s podlogom od plemenitog čelika, Ø 8, duljina 320 mm.

APLW 071Injektorska sapnica

s držačem za mjerni cilindar do Ø 105 mm i injekto. sapnice Ø 8, duljine 320 mm.

APLW 072Slijepi vijak

za zatvaranje injektorskih mjesta na nosačima punjenja.

APLW 073Pokrov

zvjezdastog oblika  Ø 32 mm, za injektorske sapnice Ø 2,5 mm.

APLW 074Pokrov

stožastog oblika  Ø 15 mm, za injektorske sapnice Ø 2,5 mm.

APLW 075Poklopac za sapnicu

Ø 4 mm, za injektorske sapnice Ø 2,5 mm.

APLW 076Pokrov

zvjezdastog oblika  Ø 54 mm, za injektorske sapnice Ø 4 mm.

APLW 077Poklopac za sapnicu

Ø 5 mm, za injektorske sapnice Ø  4 mm.

APLW 078Poklopac za sapnicu

Ø 10 mm, za injektorske sapnice Ø  6 mm.

APLW 079Pokrov

zvjezdastog oblika  Ø 75 mm, za injektorske sapnice Ø 6 mm.

APLW 080Držač

za injektorsku sapnicu, visine 140 mm.

APLW 081Držač

za injektorsku sapnicu, visine 186 mm.

APLW 082Fiksiranje materijala koji se pere

za injektorsku sapnicu, visine 200 mm.

APLW 083Fiksiranje materijala koji se pere

za injektorsku sapnicu, visine 130 mm.

APLW 084Prihvat za grlo boce

Ø 28 mm, za injektorske sapnice Ø 6 mm.

APLW 085Prihvat za grlo boce

Ø 33 mm, za injektorske sapnice Ø 6 mm.

APLW 086Prihvat za grlo boce

Ø 45 mm, za injektorske sapnice Ø 6 mm.

APLW 087Pokrov

od plemenitog čelika, zvjezdastog oblika Ø 87 mm, za injektorske sapnice Ø 8 mm

APLW 088Držač

za mjerni cilindar do Ø 105 mm i injektorske sapnice Ø 8.

APLW 089Adapter

za injektorske sapnice.

APLW 090Prihvat

za pipete s maks. 14 mm i  minimalno 4 mm promjera.

APLW 091Prihvat

za injektorske sapnice Ø 2,5 mm.

APLW 092Slijepi čepovi

za zatvaranje ne korištenih otvora na nosačima punjenja.

APLW 093Tuljac za pranje

s poklopcima za pipete maksimalno Ø 11 mm

A 840/1Injektorska sapnica

s plastičnim oblogama, promjera 6, duljine 130 mm, 5 komada.

A 841/1Injektorska sapnica

s plastičnim oblogama, promjera 6, duljine 210 mm, 5 komada 

A 841/2Injektorska sapnica

s plastičnim oblogama, promjera 6, duljine 210 mm, 10 komada 

A 841/3Injektorska sapnica

s plastičnim oblogama, promjera 6, duljine 210 mm, 20 komada

A 840/2Injektorska sapnica

s plastičnim oblogama, promjera 6, duljine 130 mm, 10 komada.

A 840/3Injektorska sapnica

s plastičnim oblogama, promjera 6, duljine 130 mm, 20 komada.

A 842/1Injektorska sapnica

s plastičnim oblogama, promjera 4, duljine 90 mm, 5 komada 

A 842/2Injektorska sapnica

s plastičnim oblogama, promjera 4, duljine 90 mm, 10 komada

A 842/3Injektorska sapnica

s plastičnim oblogama, promjera 4, duljine 90 mm, 20 komada

A 843/1Injektorska sapnica

s plastičnim oblogama, promjera 4, duljine 185 mm, 5 komada

A 843/2Injektorska sapnica

s plastičnim oblogama, promjera 4, duljine 185 mm, 10 komada

A 843/3Injektorska sapnica

s plastičnim oblogama, promjera 4, duljine 185 mm, 20 komada

A 844/1Injektorska sapnica

s plastičnim oblogama, promjera 2,5, duljine 80 mm, 5 komada.

A 844/2Injektorska sapnica

s plastičnim oblogama, promjera 2,5, duljine 80 mm, 10 komada. 

A 844/3Injektorska sapnica

s plastičnim oblogama, promjera 2,5, duljine 80 mm, 20 komada.

A 845/1Injektorska sapnica

s plastičnim oblogama, promjera 2,5, duljine 125 mm, 5 komada.

A 845/2Injektorska sapnica

s plastičnim oblogama, promjera 2,5, duljine 125 mm, 10 komada.

A 845/3Injektorska sapnica

s plastičnim oblogama, promjera 2,5, duljine 125 mm, 20 komada. 

A 300/3Modul

za optimalan prihvat laboratorijskog stakla – opremljeno s 8 sapnica. 

A 301/5Modul

za optimalan prihvat laboratorijskog stakla – opremljeno s 18 sapnica.

A 302/3Modul

za optimalan prihvat laboratorijskog stakla – opremljeno s 32 sapnice.

*MPC - sve cijene uklj. PDV
**sve cijene uklj. PDV, dod. troškovi slanja
Oprema ovisna o modelu – kao primjer, informativno