Stomatološka tehnika

Rješenja za Stomatološka tehnika

S najboljim preporukama

Profesionalna obrada instrumenata

Miele termo-dezinfektori omogućavaju sigurno i razumljivo uspješno čišćenje i dezinfekciju stomatoloških instrumenata. Pri tome oni rade posebno blago prema materijalu i preporučeni su od strane renomiranih proizvođača prijenosnih instrumenata za obradu u Miele VARIO TD-postupku.

Perfektno osigurano

Segosoft Miele Edition – Dokumentacija sa sustavom

Miele Professional nudi vlastito kompletno rješenje za dokumentaciju obrade. Jezgra je dokumentacijski softver Segosoft Miele Edition. Pažljivo usklađen sa primjenom u svakodnevnici ordinacija i klinika, omogućava vam razumljivu, sigurnu od manipulacija i pravno priznatu dokumentaciju obrade instrumenata. Od toga ne profitiraju ne samo pacijenti, nego također i korisnici – posebno kroz certificiranu pravnu sigurnost. Segosoft Miele Edition omogućava dokumentaciju svih važnih koraka obrade: od čišćenja i dezinfekcije preko sterilizacije sve do zaključnog ispitivanja. K tome softver može dokumentirati rutinska ispitivanja i radove održavanja u elektroničkoj formi. Na ovaj način pružate vrijedan doprinos upravljanju kvalitetom u opskrbi sterilnim materijalom i isporučujete vrijedne podatke za nadzor.