AutoClose

Automatsko zatvaranje vrata
Komforno i sigurno - to je Miele AutoClose funkcija: Lagani kontakt vrata i uređaja je dovoljan da bi se perilica posuđa uz podršku motora, samostalno zatvorila.
Oprema ovisna o modelu – kao primjer, informativno