Promjenjivi parametri programa

Fleksibilno podesivi
Za najbolje rezultate pranja i higijenu, moguće je podesiti razne parametre programa poput, primjerice temperature, vremena držanja ili količine vode, prema zahtjevima na licu mjesta. Osim toga možete individualno prilagoditi ime programa (modeli s upravljanjem M Touch Flex).
Oprema ovisna o modelu – kao primjer, informativno