Sigurna dezinfekcija

Najviša higijena
Siguran učinak dezinfekcije preduvjet je za obradu rublja iz bolnica i domova za njegu starijih osoba. Posebni programi za termičku i kemo-termičku dezinfekciju, između ostalog prema popisu Robert-Koch instituta u Berlinu, osnova su za potrebnu higijensku sigurnost.brCertifikat higijene pronaći ćete pod „Preuzimanja“.*
Ovisno o modelu Oprema ovisna o modelu – kao primjer, informativno