Upravljanje koje se može programirati

Više fleksibilnosti
Posebnu prednost ima upravljanje s mogućnosti programiranja ovisno o pojedinoj primjeni. Mogu se izraditi i pohraniti individualni programi. Postojeći programi se također mogu prilagoditi parametrima pranja. Na taj način možete optimalno ispuniti posebne zahtjeve za obradu rublja.
Oprema ovisna o modelu – kao primjer, informativno