Izolirani poklopac

Izolirana zaštita
Poklopac smanjuje odvođenje topline valjka u okolinu. Tako se štedi energija i valjak se štiti od naslaga prašine.
Oprema ovisna o modelu – kao primjer, informativno