DA 5798 W Next Step

Zidne nape

Prednosti proizvoda

Upravljanje naknadnim radom

Automatski naknadni rad ventilatora
Automatski naknadni rad ventilatora zadužen je za temeljiti odsis pare i mirisa koji se nakon kuhanja još nalaze u zraku prostora. Napa se ovisno o odabiru isključuje automatski nakon 5 ili 15 minuta.
Karakteristike ovise o modelu