Opći uvjeti kampanje povodom 125 godina

Pregled

Promotivni period

Kampanja povodom 125 godina s promotivnim modelima (125 Edition i 125 Gala Edition) i produženjem jamstva za 125 mjeseci dostupna je od 8. siječnja 2024. do 30. rujna 2025. Početak promocije može varirati ovisno o kategoriji proizvoda.

Korištenje vaučera za besplatan pribor

Za promotivne modele 125 Edition koji uključuju besplatan pribor (pogledajte odgovarajuće stranice s pojedinostima o proizvodu), vaučer je priložen u pakiranju uređaja. Vaučer se može iskoristiti samo u Miele internetskoj trgovini i u Miele Experience Centrima u Zagrebu i Splitu. Dostava unutar Republike Hrvatske. Nije moguća isplata u gotovini. Samo jedan kôd vaučera po narudžbi. Ne može se kombinirati s drugim promotivnim aktivnostima. Preprodaja nije dopuštena. Pojedini datum važenja vaučera nalazi se na samom vaučeru.

Besplatno dodatno jamstvo od 125 tjedana

Besplatno dodatno jamstvo od 125 tjedana je dostupno samo za 125 Gala Edition promotivne modele. ​

U pakiranju Vašeg proizvoda pronaći ćete vaučer ili letak s informacijama o aktivaciji produženja jamstva. Jednostavno skenirajte QR kôd i slijedite upute.  ​

Dodatno jamstvo se izravno nastavlja na 2-godišnje Miele jamstvo i produljuje ga za dodatnih 125 tjedana. Imajte na umu da se jamstvo mora aktivirati putem Miele aplikacije unutar 30 dana od kupnje uređaja. Raspoloživo za mobilni krajnji uređaj (minimalne uvjete naći ćete u podacima iz App Store). Dodatna digitalna ponuda tvrtke Miele & Cie. KG. Sve pametne primjene omogućuje sustav Miele@home. Opseg funkcija može varirati ovisno o modelu i državi.

Vrijede uvjeti ugovora o produženju jamstva za 125 tjedana. U nastavku molimo pogledajte uvjete u cijelosti. ​

Hvala vam što ste aktivirali svoje besplatno produženo jamstvo od 125 tjedana. Navedeno jamstvo počinje teći odmah nakon 2-godišnjeg Miele komercijalnog jamstva, produžujući ga za dodatnih 125 tjedana.

Slijedeći uvjeti ugovora primjenjuju se na produženo jamstvo, neograničavajući zakonska prava u slučaju nedostatka. Ostvarivanje ovih propisanih prava je besplatno.

 

1. Trajanje i početak produženog jamstva

1.1 Miele trgovina i servis d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Buzinski prilaz 32, OIB: 51026666557 (dalje u tekstu: Miele) osigurava dvogodišnje komercijalno jamstvo od datuma predaje uređaja kupcu. Sa 125 tjedana produženim jamstvom Miele pokriva troškove popravaka za slijedećih 125 tjedana odmah nakon komercijalnog jamstva. Razdoblje valjanosti je naznačeno na prednjoj strani produženog jamstva.

1.2. Ovo produženo jamstvo bit će dostavljeno kupcu putem e-maila.

1.3. Popravak uređaja ili nabavka rezervnih dijelova ne produžuju razdoblje ugovora.

 

2. Uvjeti

2.1 Uređaj kupljen od ovlaštenog specijaliziranog prodavača ili direktno od Miele u zemlji članici EU (osim Republike Irske) ili Švicarskoj.

2.2 U vrijeme kupnje Miele produženog jamstva, uređaj se nalazi unutar države sjedišta društva Miele trgovina i servis d.o.o.

2.3 Produženo jamstvo vrijedi samo za jedan određeni Miele uređaj u konkretnom slučaju i neprenosivo je.

2.4 Ako dođe do promjene u vlasništvu uređaja ili ako se vlasnik preseli na drugu adresu, mora obavijestiti Miele kako bi produženo jamstvo ostalo važeće.

2.5 Produženo jamstvo od 125 tjedana je besplatno za određene modele 125 Gala Edition. Mora se aktivirati putem Miele aplikacije u roku od 30 dana od datuma kupnje uređaja. Miele aplikacija je dodatna digitalna usluga Miele & Cie. KG. 

2.6 Usluge u okviru produženog jamstva pružiti će se samo unutar EU, Ujedinjenog Kraljevstva, Švicarske ili Norveške.

2.7 Usluge u okviru produženog jamstva mogu isključivo biti pružane od strane Miele servisa ili Miele ovlaštenog servisnog partnera. Miele Servis možete kontaktirati putem: https://www.miele.hr/c/servis-10.htm

2.8 Potvrda o kupnji i produženo jamstvo trebaju biti predočeni u slučaju da Miele serviser ili servisni partner ovlašten od strane društva Miele to zatraži.

2.9 Ako kupac nema pravo na popravak uređaja temeljem produženog jamstva, troškovi popravaka i drugih izvršenih usluga (npr. pregled uređaja) bit će fakturirani prema važećim cijenama.

2.10 Uređaj za kojeg je izdano produženo jamstvo može se koristiti samo u nekomercijalne svrhe.

 

3. Pokriće i obujam

3.1 Kvarovi na uređajima besplatno će biti uklonjeni unutar razumnog vremenskog roka bilo putem popravka ili zamjene dijelova. Sve putne troškove, troškove izlaska na teren, troškove rada i rezervnih dijelova snositi će Miele. Zamijenjeni rezervni dijelovi ili uređaji postaju vlasništvo društva Miele.

3.2 Ako je popravak uređaja neisplativ ili ako je popravak nemoguć, klijentu će se dati identični ili odgovarajući (ekvivalentan) novi uređaj. Zamjenskim uređajem ne mogu se jamčiti komunikacija (konekcija) s ostalim uređajima i postojećim sustavom kućanskih uređaja. Alternativno, ako se to zatraži, može se isplatiti (vratiti) iznos odgovarajuće trenutačne tržišne vrijednosti uređaja. Ako Miele vraća (isplaćuje) iznos trenutačne tržišne vrijednosti uređaja, produženo jamstvo postaje nevažeće. Ako je uređaj zamijenjen, preostali period osiguranja koji je predviđen produženim jamstvom prenosi se na novi uređaj.

3.3 Miele produženo jamstvo ne pokriva daljnje zahtjeve za naknadom štete protiv društva Miele osim u slučajevima koji su posljedica grube nepažnje i namjere Miele servisera ili Miele ovlaštenog servisnog partnera ili odgovornost koja posljedica proizlazi iz smrtne ozljede, tjelesne ozljede ili oštećenja zdravlja.

3.4 Nabava potrošnog materijala i pribora nije obuhvaćena ovim ugovorom.

4. Ograničenja

Miele produženo jamstvo ne pokriva troškove popravaka ili zamjene dijelova gdje je do neispravnosti uređaja došlo zbog:

4.1 Nepravilne montaže (instalacije) npr. nepoštivanje relevantnih sigurnosnih odredbi i pisanih uputa za rukovanje i instalaciju.

4.2 Nepravilnog korištenja i rukovanja, kao što je korištenje neprikladnih deterdženata ili kemikalija kao i šteta prouzrokovana unosom tekućine, građevinske prašine ili tonera.

4.3 Uređaja koji je kupljen u državi članici EU (osim Republike Irske) i Švicarskoj koji možda nije prikladan za uporabu ili može podlijegati ograničenjima uporabe zbog različitih tehničkih specifikacija.

4.4 Utjecaja vanjskih faktora kao što su oštećenja nastala zbog transporta, udaraca ili poskakivanja, loših okolišnih uvjeta ili prirodnih fenomena.

4.5 Popravaka ili preinaka koji nisu izvedeni od strane Miele servisera ili servisnih partnera obučenih i ovlaštenih od strane Miele-a. 

4.6 Oštećenja na nestandardnoj opremi (priboru) i nekorištenje originalnih Miele rezervnih dijelova ili opreme (pribora) autoriziranih od strane Miele-a. 

4.7 Loma stakla i neispravne rasvjete.

4.8 Fluktuacije u uvjetima opskrbe električnom energijom koji premašuju vrijednosti navedene od strane proizvođača.

4.9 Čišćenja i održavanja/njege koje se ne provode u skladu s uputama za rukovanje.

4.10 Trošenja i prirodnog trošenja povezanog s uporabom, kao što je smanjenje učinkovitosti  baterije i komponenata koji se, u skladu s uputama za uporabu, moraju redovito mijenjati tijekom životnog ciklusa uređaja.

4.11 Oštećenja i kvarova nastalih na potrošnom materijalu ili zbog trošenja potrošnog materijala (baterije, brtve, filtera i sl.).

5. Zaštita podataka

U kontekstu izvršavanja usluga, Miele trgovina i servis d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke. Više informacija o obradi vaših osobnih podataka potražite u našoj obavijesti o privatnosti na https://www.miele.hr/c/opci-uvjeti-13.htm

6. Pravo na jednostrani raskid ugovora

Imate pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Rok za isticanje prava na jednostrani raskid ugovora istječe nakon 14 dana od dana sklapanja ugovora. Da biste ostvarili pravo na jednostrani raskid, morate obavijestiti Miele o svojoj odluci

nedvosmislenom izjavom (npr. pismom poslanim poštom, faksom ili e-mailom). Možete koristiti priloženi obrazac za jednostrani raskid, ali ta forma nije obavezna. Da biste ispunili rok za jednostrani raskid ugovora dovoljno je da pošaljete svoju obavijest o ostvarivanju prava prije isteka roka

za isticanje prava na jednostrani raskid ugovora.

 

Učinci jednostranog raskida

Ako jednostrano raskinete ovaj ugovor, nadoknadit ćemo vam sva plaćanja koja smo primili, bez nepotrebnog odgađanja i najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo obaviješteni o vašoj nedvosmislenoj odluci da koristite svoje pravo na jednostrani raskid ugovora u roku 14 dana od

dana sklapanja ugovora. Takvu naknadu izvršit ćemo koristeći isto sredstvo plaćanja koje ste koristili za početnu transakciju, osim ako je izričito dogovoreno drugačije, a u svakom slučaju nećete imati nikakve naknade kao rezultat takvog povrata.

Ako ste zatražili početak obavljanja usluga tijekom razdoblja roka za isticanje prava na jednostrani raskid ugovora, platit ćete nam iznos koji je proporcionalan onome što je učinjeno sve dok društvo Miele nije primilo Vašu nedvosmislenu izjavu da koristite pravo na jednostrani raskid ugovora.

 

Obrazac za jednostrani raskid

(Popunite i vratite ovaj obrazac samo ako želite jednostrano raskinuti ugovor.)

— Za: Miele trgovina i servis d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Buzinski prilaz 32, servis@miele.hr 

— Ovim putem Vas obavještavam da jednostrano raskidam ugovor o prodaji sljedeće robe / za pružanje sljedeće usluge,

— Naručeno / Izvršeno:

— Ime potrošača:

— Adresa potrošača:

— Potpis potrošača (samo ako je ovaj obrazac obaviješten na papiru),

— Datum

 

Produženje jamstva na 125 mjeseci

Produženje jamstva na 125 mjeseci (10 godina i 5 mjeseci) opcionalna je ponuda koju možete kupiti izravno od Miele ili preko Miele servisnih tehničara. 125 mjeseci pokriva 10 godina plus dodatnih 5 mjeseci, uključujući 2 godine Miele jamstva. Ova ponuda vrijedi tijekom cijelog razdoblja kampanje od početka siječnja 2024. do kraja rujna 2025. Navedeno je dostupno samo za velike kućanske uređaje; iz ponude su izuzeti sljedeći proizvodi: usisavači, aparati za kavu (CVA i CM), MasterCool, Ranges i Dialog pećnice. ​

Vrijede uvjeti ugovora o produženju jamstva. U nastavku molimo pogledajte uvjete u cijelosti.

Slijedeći uvjeti ugovora primjenjuju se na produženo jamstvo, neograničavajući zakonska prava u slučaju nedostatka. Ostvarivanje ovih propisanih prava je besplatno.


1. Trajanje i početak produženog jamstva

1.1 Miele trgovina i servis d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Buzinski prilaz 32, OIB: 51026666557

(dalje u tekstu: Miele) osigurava dvogodišnje komercijalno jamstvo od datuma predaje uređaja

kupcu. Miele produženim jamstvom, Miele pokriva troškove za 3 (tri) ili 8 (osam) godina nakon

isteka dvogodišnjeg jamstvenog razdoblja. 125 mjeseci Produženo jamstvo produžuje komercijalno

2-godišnje jamstvo na slijedećih 8 godina i 5 mjeseci. Razdoblje valjanosti je naznačeno na

prednjoj strani produženog jamstva.

1.2 Postojeće produženo jamstvo na pet (5) godina može se produžiti na deset (10) godina unutar

razdoblja produženog jamstva. Dodatno 125-tjedno jamstvo može se produžiti do 10 godina unutar

razdoblja valjanosti. Za kupnju kontaktirajte Miele Servisnu podršku.

1.3. Miele ima pravo na promjenu cijena produženog jamstva u bilo kojem trenutku. Prilikom kupnje

Miele produženog jamstva vrijede cijene koje su iskazane u trenutku sklapanja ugovora. Sve cijene

uključuju zakonom propisan porez na dodanu vrijednost. 

1.4. Ovo produženo jamstvo bit će dostavljeno kupcu putem e-maila.

1.5. Popravak uređaja ili nabavka rezervnih dijelova ne produžuju razdoblje ugovora.

 

2. Uvjeti

2.1 Uređaj kupljen od ovlaštenog specijaliziranog prodavača ili direktno od Miele-a u zemlji članici

EU, Ujedinjenom Kraljevstvu, Švicarskoj ili Norveškoj.

2.2 U vrijeme kupnje Miele produženog jamstva, uređaj se nalazi unutar zemlje sjedišta društva

Miele trgovina i servis d.o.o.

2.3 Produženo jamstvo vrijedi samo za jedan određeni Miele uređaj u konkretnom slučaju i

neprenosivo je.

2.4 Ako dođe do promjene u vlasništvu uređaja ili ako se vlasnik preseli na drugu adresu, mora

obavijestiti Miele kako bi produženo jamstvo ostalo važeće.

2.5 Produženo jamstvo se mora registrirati i ishoditi unutar dvogodišnjeg jamstvenog perioda

komercijalnog jamstva uređaja.

2.6 Usluge u okviru produženog jamstva pružiti će se samo unutar EU, Ujedinjenog Kraljevstva,

Švicarske ili Norveške.

2.7 Usluge u okviru produženog jamstva mogu isključivo biti pružane od strane Miele servisa ili

Miele ovlaštenog servisnog partnera. Miele Servis možete kontaktirati

putem: https://www.miele.hr/c/servis-10.htm

2.8 Potvrda o kupnji i produženo jamstvo trebaju biti predočeni u slučaju da Miele serviser ili

servisni partner ovlašten od strane društva Miele to zatraži.

2.9 Ako kupac nema pravo na popravak uređaja temeljem produženog jamstva, troškovi popravaka i drugih izvršenih usluga (npr. pregled uređaja) bit će fakturirani prema važećim cijenama.

2.10 Uređaj za kojeg je izdano  produženo jamstvo može se koristiti samo u nekomercijalne svrhe.

2.11 Produženo jamstvo nije dostupno za aparate za kavu, ProfiLine perilice posuđa, Little Giants uređaje i Miele uređaje za profesionalnu upotrebu. 

 

3. Pokriće i obujam

3.1 Kvarovi na uređajima besplatno će biti uklonjeni unutar razumnog vremenskog roka bilo putem popravka ili zamjene dijelova. Sve putne troškove, troškove izlaska na teren, troškove rada i rezervnih dijelova snositi će Miele. Zamijenjeni rezervni dijelovi ili uređaji postaju vlasništvo društva Miele.

3.2 Ako je popravak uređaja neisplativ ili ako je popravak nemoguć, klijentu će se dati identični ili odgovarajući (ekvivalentan) novi uređaj. Zamjenskim uređajem ne mogu se jamčiti komunikacija (konekcija) s ostalim uređajima i postojećim sustavom kućanskih uređaja. Alternativno, ako se to

zatraži, može se isplatiti (vratiti) iznos odgovarajuće trenutačne tržišne vrijednosti uređaja. Ako Miele vraća (isplaćuje) iznos trenutačne tržišne vrijednosti uređaja, produženo jamstvo postaje nevažeće. Ako je uređaj zamijenjen, preostali period osiguranja koji je predviđen produženim

jamstvom prenosi se na novi uređaj.

3.3 Miele produženo jamstvo ne pokriva daljnje zahtjeve za naknadom štete protiv društva Miele osim u slučajevima koji su posljedica grube nepažnje i namjere Miele servisera ili Miele ovlaštenog servisnog partnera ili odgovornost koja posljedica proizlazi iz smrtne ozljede, tjelesne ozljede ili

oštećenja zdravlja.

3.4 Nabava potrošnog materijala i pribora nije obuhvaćena ovim ugovorom.

 

4. Ograničenja

Miele produženo jamstvo ne pokriva troškove popravaka ili zamjene dijelova gdje je do neispravnosti uređaja došlo zbog:

4.1 Nepravilne montaže (instalacije) npr. nepoštivanje relevantnih sigurnosnih odredbi i pisanih uputa za rukovanje i instalaciju.

4.2 Nepravilnog korištenja i rukovanja, kao što je korištenje neprikladnih deterdženata ili kemikalija kao i šteta prouzrokovana unosom tekućine, građevinske prašine ili tonera.

4.3 Uređaj koji je kupljen u državi različitoj od država članica EU-a, Švicarske ili Norveške možda nije prikladan za uporabu ili može podlijegati ograničenjima uporabe zbog različitih tehničkih specifikacija.

4.4 Utjecaja vanjskih faktora kao što su oštećenja nastala zbog transporta, udaraca ili poskakivanja, loših okolišnih uvjeta ili prirodnih fenomena.

4.5 Popravaka ili preinaka koji nisu izvedeni od strane Miele servisera ili servisnih partnera obučenih i ovlaštenih od strane Miele-a. 

4.6 Oštećenja na nestandardnoj opremi (priboru) i nekorištenje originalnih Miele rezervnih dijelova ili opreme (pribora) autoriziranih od strane Miele-a. 

4.7 Loma stakla i neispravne rasvjete.

4.8 Fluktuacije u uvjetima opskrbe električnom energijom koji premašuju vrijednosti navedene od strane proizvođača.

4.9 Čišćenja i održavanja/njege koje se ne provode u skladu s uputama za rukovanje.

4.10 Trošenja i prirodnog trošenja povezanog s uporabom, kao što je smanjenje učinkovitosti  baterije i komponenata koji se, u skladu s uputama za uporabu, moraju redovito mijenjati tijekom životnog ciklusa uređaja.

4.11 Oštećenja i kvarova nastalih na potrošnom materijalu ili zbog trošenja potrošnog materijala (baterije, brtve, filtera i sl.).

 

5. Zaštita podataka

U kontekstu izvršavanja usluga, Miele trgovina i servis d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke. Više informacija o obradi vaših osobnih podataka potražite u našoj obavijesti o privatnosti na https://www.miele.hr/c/opci-uvjeti-13.htm

 

6. Pravo na jednostrani raskid ugovora

Imate pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Rok za isticanje prava na jednostrani raskid ugovora istječe nakon 14 dana od dana sklapanja ugovora. Da biste ostvarili pravo na jednostrani raskid, morate obavijestiti Miele o svojoj odluci

nedvosmislenom izjavom (npr. pismom poslanim poštom, faksom ili e-mailom). Možete koristiti priloženi obrazac za jednostrani raskid, ali ta forma nije obavezna. Da biste ispunili rok za jednostrani raskid ugovora dovoljno je da pošaljete svoju obavijest o ostvarivanju prava prije isteka roka

za isticanje prava na jednostrani raskid ugovora.

 

Učinci jednostranog raskida

Ako jednostrano raskinete ovaj ugovor, nadoknadit ćemo vam sva plaćanja koja smo primili, bez nepotrebnog odgađanja i najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo obaviješteni o vašoj nedvosmislenoj odluci da koristite svoje pravo na jednostrani raskid ugovora u roku 14 dana od

dana sklapanja ugovora. Takvu naknadu izvršit ćemo koristeći isto sredstvo plaćanja koje ste koristili za početnu transakciju, osim ako je izričito dogovoreno drugačije, a u svakom slučaju nećete imati nikakve naknade kao rezultat takvog povrata.

Ako ste zatražili početak obavljanja usluga tijekom razdoblja roka za isticanje prava na jednostrani raskid ugovora, platit ćete nam iznos koji je proporcionalan onome što je učinjeno sve dok društvo Miele nije primilo Vašu nedvosmislenu izjavu da koristite pravo na jednostrani raskid ugovora.

 

Obrazac za jednostrani raskid

(Popunite i vratite ovaj obrazac samo ako želite jednostrano raskinuti ugovor.)

— Za: Miele trgovina i servis d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Buzinski prilaz 32, servis@miele.hr 

— Ovim putem Vas obavještavam da jednostrano raskidam ugovor o prodaji sljedeće robe / za pružanje sljedeće usluge,

— Naručeno / Izvršeno:

— Ime potrošača:

— Adresa potrošača:

— Potpis potrošača (samo ako je ovaj obrazac obaviješten na papiru),

— Datum

Na vrh stranice