Automatika održavanja topline

Exclusiv bei Miele
Nježno prema hranjivim tvarima i uređaju
Po isteku vremena pripreme jela se automatski održavaju toplim, do 15 minuta, bez narušavanja kvalitete. Tako da nije problem ako zakasnite koju minutu.
Karakteristike ovise o modelu