Vrhunska Miele kvaliteta za dugi vijek trajanja

Exclusiv bei Miele
Vrhunska Miele kvaliteta za dugi vijek trajanja
Kako bi se postigli najviši zahtjevi kvalitete, Miele podvrgava svoje uređaje tijekom samog razvoja strogim testovima izdržljivosti. U tim testovima uređaji moraju sušiti 7.500 sati. Pri tome se izmijeni oko 5.000 različitih programa. Ovisno o navikama korištenja, navedeno odgovara 5 programa tjedno s prosječnim trajanjem od 1,5 sata - više od 20 godina.
Karakteristike ovise o modelu