EcoDry tehnologija

Exclusiv bei Miele
Ušteda tijekom cijelog radnog vijeka
Miele EcoDry tehnologija jamči trajno nižu potrošnju električne energije i kratka vremena trajanja ciklusa sušenja. Zahvaljujući učinkovitom uzajamnom djelovanju patentiranog* Miele sustava filtara i izmjenjivača topline koji ne zahtijeva održavanje, niti se ne mogu taložiti i time trajno smanjiti učinak.
Patent: EP 2 107 155Karakteristike ovise o modelu