Izmjenjivač topline bez održavanja

Kontinuirano niska potrošnja energije
U Miele sušilicama rublja s toplinskom pumpom izmjenjivač topline zaštićen je učinkovitim sustavom filtara i ne treba ga čistiti. To osigurava da potrošnja energije ostaje kontinuirano niska – tijekom čitavnog radno vijeka uređaja.
Karakteristike ovise o modelu