Zaštita od gužvanja

Razrahljeno rublje nakon sušenja
Ako svoje rublje ne možete izvaditi odmah nakon završetka programa, zaštita od gužvanja brine o tome da se rublje razrahljuje u pravilnim intervalima te da se ne gužva.
Karakteristike ovise o modelu