Para

Para čini razliku
FashionMaster postiže profesionalne rezultate glačanja sa 4 bara tlaka pare i konstantnom količinom pare od 100 g/min. Para prodire i kroz najdeblje materijale te time skraćuje vrijeme glačanja. Pritiskom na tipku za paru izravno na glačalu odlučite se za rad s udarima pare ili trajno parom.
Karakteristike ovise o modelu