Kotačići

Pokretan i okretan
Pokretljivo i okretno: FashionMaster i sklopljen stoji na vlastitim nogama i može se spremiti u stanu prema vlastitim željama. Pomoću kotačića koji štite pod jednostavno se transportira i slijedi Vas kamo god Vi želite ići. Prijelazi na tepihe, pragove ili pojedine stube ne predstavljaju nikakvu prepreku.
Karakteristike ovise o modelu