Funkcija hlađenja

Sigurno je sigurno
SIGURNOST se kod Miele piše velikim slovima: Za to su zasluži senzori pomaka i nadzora prekidača, kako bi se glačalo samostalno isključilo u slučaju nekorištenja unutar 3 min. Jednostavnim pomakom glačalo se ponovno uključuje.
Karakteristike ovise o modelu