Navođeno uklanjanje kamenca

Exclusiv bei Miele
Uklanjanje kamenca ovisno o tvrdoći vode
Nakon utvrđivanja tvrdoće vode, prilikom prvog korištenja, uređaj automatski određuje potreban vremenski ciklus za uklanjanje kamenca i upozorava Vas kad za to dođe vrijeme. Postupak uklanjanja kamenca započinjete pritiskom na tipku. Nakon što se na zaslonu ispište poruka za punjenjem sredstva za uklanjanje kamenca, uređaj samostalno pokreće postupak.
Karakteristike ovise o modelu